Täna on pühapäev, 25.08.2019  

Avaleht Raamatud Tellimine (ostukorv) Kontakt Partnerid
 
 
 

Raamatud

Raamatud on klassifitseeritud eelkõige Tehnikaülikooli akadeemilist struktuuri silmas pidades. Otsing toimib nii autori, pealkirja kui ka sõna (või stringi) järgi pealkirjas või sisututvustuses.


Raamatud > Mereakadeemia >

  Leiti 19, näitan 1-10
1 | 2 | Järgmine
Raamatu nimi:English for Maritime Students
Autor:Anne Lukman
Lühikirjeldus:Erialaseid tekste, meresidet, sõnavara ja harjutusi sisaldav õpik.
Hind:34,50 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Füüsikaline okeanograafia. Läänemeri
Autor:Jüri Elken, Urmas Lips, Sirje keevallik, Inga Lips, Urmas Raudsepp
Lühikirjeldus:Kaasaegne okeanograafia on interdistsiplinaarne teadus, mis on saanud kiirenduse uute mõõtesüsteemide ja infotehnoloogiate arengutest. Käesolev õpik katab peamiselt füüsikalise okeanograafia teadmised, kuid põgusalt käsitletakse ka merebioloogia ja -ökoloogia aspekte.
Hind:31,34 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Hüdrograafia alused
Autor:Vello Kala
Lühikirjeldus:Hüdrograafia on rakendusteaduste haru, mis tegeleb merede ja nende rannaalade (aga ka suurte siseveekogude) iseärasuste mõõdistamise ja kirjeldamisega eeskätt navigatsiooni tarbeks, aga ka teiste meremajanduse ülesannete jaoks, kaasa arvatud teadusuuringud, loodushoid ja prognoosid.
Hind:28,80 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:IMO mereside standardväljendid
Alampealkiri:Inglise - eesti - vene
Lühikirjeldus:Kuna navigatsiooniline ja ohutusalane side laevalt kaldale ja vastupidi, laevalt laevale ning laevasiseselt peab olema täpne, lihtne ja üheselt mõistetav, et vältida segadust ja eksitusi, on vajadus kasutatav keel standardida.
Hind:23 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Inglise-eesti meretranspordi kommertsterminite leksikon
Autor:Ain Eidast
Lühikirjeldus:Inglisekeelset ja emakeelset meretranspordi terminoloogiat ei saa mitte mingil juhul vastandada, vaid neid tuleb vaadelda omavahel tihedalt seotuna. Kahjuks on sellekohase kirjanduse valik äärmiselt tagasihoidlik. Käesolev leksikon püüab seda tühikut mingil määral täita. Leksikon sisaldab kõigi ingliskeelsete terminite eestikeelset lühiselgitust.
Hind:12,70 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Juhised laevajuhile - kaptenitele ja vahiohvitseridele, lootsidele ja puksiiride kaptenitele
Autor:Kapten R.W. Rowe
Lühikirjeldus:Raamatu eesmärk on täiendada teadmisi laeva ohutust käsitsemisest, illustreerides faktoreid, millest peab aru saama, et hoida laeva liikumine kontrolli all. Vajalikud teadmised ja oskused tuleb omandada nii, et iga manööver oleks planeeritud, kontrolli all hoitud ja oludele kohandatud. Laeva käsitsemine on meeskonnatöö ja kõigil selles osalejatel peab olema üldine ettekujutus kasutatavatest põhimõtetest.
Hind:17,30 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Laeva abimehanismid, seadmed ja süsteemid 1
Autor:H. Punab, J. Läheb, L. Laks, H. Moosaar
Lühikirjeldus:Õppematerjali eesmärgiks on selgitada laeva põhiliste abimehhanismide ning laevaseadmete otstarvet, ehitust ja tehnilisi näitajaid ning anda õppijale teadmisi nende kasutamise teoreetilistest alustest ja vajalikud oskused töötamiseks laeval alates motoristist kuni vanemmehaanikuni vastavalt kutsestandardiga kehtestatud kompetentsinõuetele.
Hind:31 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Laeva abimehanismid, seadmed ja süsteemid 2
Autor:H. Punab, J. Läheb, L. Laks, H. Moosaar
Lühikirjeldus:Õppematerjali eesmärgiks on selgitada laeva põhiliste abimehhanismide ning laevaseadmete otstarvet, ehitust ja tehnilisi näitajaid ning anda õppijale teadmisi nende kasutamise teoreetilistest alustest ja vajalikud oskused töötamiseks laeval alates motoristist kuni vanemmehaanikuni vastavalt kutsestandardiga kehtestatud kompetentsinõuetele.
Hind:31 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Laeva jõuseadmed
Autor:Heino Punab
Lühikirjeldus:Raamat sisaldab ülevaate kaasaegsetes laevades kasutatavatest jõuseadmetest koos viidetega nende ajaloolisele arengule. Eraldi on käsitlemist leidnud laeva käikuvust ja propulsiivseadme tööd mõjutavad tegurid.
Hind:17,30 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Laeva püstuvus
Autor:Ilmar Noor
Lühikirjeldus:Õpik on uus laiahaardeline, kuid lihtsalt ja kergesti omandatav käsitlus ühest tähtsaimast ja meresõiduohutuse jaoks põhjapanevast laeva teooria valdkonnast.
Hind:23 EUR

Vaata lähemalt