Täna on pühapäev, 25.08.2019  

Avaleht Raamatud Tellimine (ostukorv) Kontakt Partnerid
 
 
 

Raamatud

Raamatud on klassifitseeritud eelkõige Tehnikaülikooli akadeemilist struktuuri silmas pidades. Otsing toimib nii autori, pealkirja kui ka sõna (või stringi) järgi pealkirjas või sisututvustuses.


Raamatud > Majandus > Majandusarvestus >

  
Raamatu nimi:Finantsarvestuse ülesannete kogu
Autor:Monika Nikitina-Kalamäe
Kirjastus:MR Office OÜ
Ilmumisaasta:2017
Lehekülgi:168
Mõõdud:175*250mm
Lühikirjeldus:Ülesannete kogu on koostatud täiendamaks Lehte ja Jaan Alveri "Finantsarvestus: põhikursus" õpikut.
Kirjeldus:

Käesolev “Finantsarvestuse ülesannete kogu” on 2011. aastal ilmunud kogu oluliselt täiendatud väljaanne.

Ülesannete kogu koostamisel on lähtutud Lehte ja Jaan Alveri õpikust “Finantsarvestuse: põhikursus”. Kogu on mõeldud nii kutse- kui ka kõrgharidusõppes finantsarvestuse õpetamiseks/õppimiseks. Võrreldes aastal 2011 ilmunud trükisega “Finantsarvestuse aluste ülesannete kogu” sisaldab käesolev kogu 95 ülesannet/testi enam. Lisatud on ülesandeid kõikidest teemadest. Kogu on täiendatud pikaajaliste kohustiste arvestuse teemaga 39 ülesande ja ühe testiga ning ka ülesannetega tulu arvestusest ja rahakäibe aruande koostamisest.

Ülesannete tekstide koostamisel on kasutatud Eesti majandusarvestuse valdkonna tippspetsialistide ja raamatupidamise toimkonna juhendites kasutatud terminoloogiat. Tekstides on mitmetel juhtudel esitatud alternatiivsed terminid.

Raamat koosneb seitsmest peatükist. Ülesanded on jaotatud kuude peatükki. Viimases peatükis on esitatud ülesannete vastused.

Ülesannete lahendamisel on lähtutud 2017. aastal kehtinud õigusaktidest ja eeldatud, et majandusaasta on kalendriaasta, mille lõpu seisuga peavad ettevõttes olema kajastatud kõik aasta jooksul teenitud tulud ja tekkinud kulud. Kohustiste klassifitseerimisel lühi- ja pikaajalisteks on seatud eesmärgiks kohustiste korrektne kajastamine majandusaasta viimase päeva seisuga. Samas, pikaajalised kohustised on jäetud lühiajalisteks ümber klassifitseerimata, kui ülesande lahendamisel ei ole see seatud eesmärgiks või esmatähtis (näiteks emiteeritud võlakirjade kajastamisel). Raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamise vajadusel (näiteks pikaajaliste kohustiste kajastamisel) on vastuste arvutamisel kasutatud 2017. aastal väljaantud õpikus “Finantsarvestuse: põhikursus” esitatud üksiksumma ja annuiteedi nüüdisväärtuse tegurite tabeleid, milles tegurid on esitatud nelja komakohaga. Ümardatud tegurite kasutamise tõttu esineb ülesannete vastustes korrigeeritud arve.

Ülesannete lahendamisel võivad raamatupidamiskanded olla erinevad kogus esitatutest, kuid ülesande lahenduskäik ei tohi mõjutada bilansis ja kasumiaruandes kajastatavat infot.

Hind:17,50 EUR

Tagasi