Täna on neljapäev, 16.08.2018  

Avaleht Raamatud Tellimine (ostukorv) Kontakt Partnerid
 
 
 

Raamatud

Raamatud on klassifitseeritud eelkõige Tehnikaülikooli akadeemilist struktuuri silmas pidades. Otsing toimib nii autori, pealkirja kui ka sõna (või stringi) järgi pealkirjas või sisututvustuses.


Raamatud > Ehitus > Mehaanika >

  
Raamatu nimi:Varrass?steemide v?nkumine
Autor:Andres Lahe
Kirjastus:TT? Kirjastus
Ilmumisaasta:2018
Lehekülgi:308
Mõõdud:175*245mm
Kaal:700 grammi
Alampealkiri:EST-meetod
Lühikirjeldus:Raamatus vaadeldakse varraskonstruktsioonide v?nkumist raja?lesandena, s.t diferentsiaalv?rrandite lahendid peavad rahuldama rajatingimusi. Rajatingimusteks on siin pidevus- ja tasakaalutingimused s?lmedes, k?rvaltingimused (liigendid varraste otstes) ning toetingimused tugedel. Varda diferentsiaalv?rrandi lahendit kirjeldatakse algparameetrite meetodiga. Algparameetrite leidmiseks luuakse v?rrandis?steem, kus tundmatute vektori moodustavad piki- ja p?iksiirded, paindenurgad, piki- ja p?ikj?ud ning paindemomendid varda algul ja l?pus. Tundmatute vektoris on ka toereaktsioonid. Tundmatute kordajad moodustavad h?reda maatriksi. EST-meetodis erinevalt ?lekandemaatriksmeetodist algparameetrite leidmisel ?lekandemaatrikseid ei korrutata. Nii v?lditakse ?mardusvigu, mis tekivad ?lekandemaatriksite korrutamisel.
Kirjeldus:

Esimeses peat?kis vaadeldakse v?nkumisi varda pikiteljel. Tuletatakse ?lekandemaatriks varda pikke diferentsiaalv?rrandi lahendi kirjeldamiseks algparameetrite meetodiga. Koostatakse EST-meetodi p?hiv?rrandid algparameetrite leidmiseks pikkel. Uuritakse varda omav?nkesagedusi ja -vorme pikiv?nkumisel.

Teises peat?kis esitatakse ?lekandemaatriks v?lli v??nde diferentsiaalv?rrandi lahendi kirjeldamiseks algparameetrite meetodiga. Tuletatakse EST-meetodi p?hiv?rrandid algparameetrite leidmiseks v??ndel. Uuritakse v?lli omav?nkesagedusi ja -vorme v??ndev?nkumisel.

Kolmas peat?kk k?sitleb Euleri-Bernoulli tala vaba- ja sundv?nkumist. Esitatakse ?lekandemaatriks tala p?iksiirde diferentsiaalv?rrandi lahendi kirjeldamiseks algparameetrite meetodiga. Koostatakse EST-meetodi p?hiv?rrandid tala paindel. Uuritakse tala omav?nkesagedusi ja -vorme paindev?nkumisel.>/p>

Neljandas peat?kis on vaatluse all Timo?enko tala v?nkumine. Tuletatakse ?lekandemaatriks tala p?iksiirde ja paindenurga diferentsiaalv?rrandi lahendi kirjeldamiseks algparameetrite meetodiga. Luuakse EST-meetodi p?hiv?rrandid algparameetrite leidmiseks paindel (arvesse on v?etud suhteline nihkedeformatsioon). Uuritakse tala omav?nkesagedusi ja -vorme paindev?nkumisel.

Viiendas peat?kis k?sitletakse raamide v?nkumist nii Euleri-Bernoulli kui ka Timo?enko teooria j?rgi. Siirded ja sisej?ud raami varraste otstes leitakse algparameetrite meetodiga. EST-meetodi raami v?nkumise p?hiv?rrandid Euleri-Bernoulli ja Timo?enko teooria j?rgi erinevad ?lekandemaatriksites.

Kuuendas peat?kis v?etakse vaatluse alla s?restikud. Vaadeldakse s?restiku varda lausmassi koondamist s?lmedesse konsistentse ja diagonaalile keskendatud massimaatriksina.

Raamatuga on kaasa CD programmidega eelpool nimetatud v?nkumiste arvutamiseks.

Hind:25,10 EUR

Tagasi