Täna on pühapäev, 25.08.2019  

Avaleht Raamatud Tellimine (ostukorv) Kontakt Partnerid
 
 
 

Raamatud

Raamatud on klassifitseeritud eelkõige Tehnikaülikooli akadeemilist struktuuri silmas pidades. Otsing toimib nii autori, pealkirja kui ka sõna (või stringi) järgi pealkirjas või sisututvustuses.


Raamatud > Ehitus > Mehaanika >

  
Raamatu nimi:Varrassüsteemide võnkumine
Autor:Andres Lahe
Kirjastus:TTÜ Kirjastus
Ilmumisaasta:2018
Lehekülgi:308
Mõõdud:175*245mm
Kaal:700 grammi
Alampealkiri:EST-meetod
Lühikirjeldus:Raamatus vaadeldakse varraskonstruktsioonide võnkumist rajaülesandena, s.t diferentsiaalvõrrandite lahendid peavad rahuldama rajatingimusi. Rajatingimusteks on siin pidevus- ja tasakaalutingimused sõlmedes, kõrvaltingimused (liigendid varraste otstes) ning toetingimused tugedel. Varda diferentsiaalvõrrandi lahendit kirjeldatakse algparameetrite meetodiga. Algparameetrite leidmiseks luuakse võrrandisüsteem, kus tundmatute vektori moodustavad piki- ja põiksiirded, paindenurgad, piki- ja põikjõud ning paindemomendid varda algul ja lõpus. Tundmatute vektoris on ka toereaktsioonid. Tundmatute kordajad moodustavad hõreda maatriksi. EST-meetodis erinevalt ülekandemaatriksmeetodist algparameetrite leidmisel ülekandemaatrikseid ei korrutata. Nii välditakse ümardusvigu, mis tekivad ülekandemaatriksite korrutamisel.
Kirjeldus:

Esimeses peatükis vaadeldakse võnkumisi varda pikiteljel. Tuletatakse ülekandemaatriks varda pikke diferentsiaalvõrrandi lahendi kirjeldamiseks algparameetrite meetodiga. Koostatakse EST-meetodi põhivõrrandid algparameetrite leidmiseks pikkel. Uuritakse varda omavõnkesagedusi ja -vorme pikivõnkumisel.

Teises peatükis esitatakse ülekandemaatriks võlli väände diferentsiaalvõrrandi lahendi kirjeldamiseks algparameetrite meetodiga. Tuletatakse EST-meetodi põhivõrrandid algparameetrite leidmiseks väändel. Uuritakse võlli omavõnkesagedusi ja -vorme väändevõnkumisel.

Kolmas peatükk käsitleb Euleri-Bernoulli tala vaba- ja sundvõnkumist. Esitatakse ülekandemaatriks tala pöiksiirde diferentsiaalvõrrandi lahendi kirjeldamiseks algparameetrite meetodiga. Koostatakse EST-meetodi põhivõrrandid tala paindel. Uuritakse tala omavõnkesagedusi ja -vorme paindevõnkumisel.

Neljandas peatükis on vaatluse all Timo?enko tala võnkumine. Tuletatakse ülekandemaatriks tala põiksiirde ja paindenurga diferentsiaalvõrrandi lahendi kirjeldamiseks algparameetrite meetodiga. Luuakse EST-meetodi põhivõrrandid algparameetrite leidmiseks paindel (arvesse on võetud suhteline nihkedeformatsioon). Uuritakse tala omavõnkesagedusi ja -vorme paindevõnkumisel.

Viiendas peatükis käsitletakse raamide võnkumist nii Euleri-Bernoulli kui ka Timo?enko teooria järgi. Siirded ja sisejõud raami varraste otstes leitakse algparameetrite meetodiga. EST-meetodi raami võnkumise põhivõrrandid Euleri-Bernoulli ja Timo?enko teooria järgi erinevad ülekandemaatriksites.

Kuuendas peatükis võetakse vaatluse alla sõrestikud. Vaadeldakse sõrestiku varda lausmassi koondamist sõlmedesse konsistentse ja diagonaalile keskendatud massimaatriksina.

Raamatuga on kaasa CD programmidega eelpool nimetatud võnkumiste arvutamiseks.

Hind:25,10 EUR

Tagasi