Täna on teisipäev, 25.04.2017  

Avaleht Raamatud Tellimine (ostukorv) Kontakt Partnerid
 
 
 

Avaleht

 Tere tulemast TTÜ Raamatupoe koduleheküljele!
 
See tagasihoidlik lehekülg on loodud lisavõimalusena meie tavapärase silmast-silma kauplemise kõrvale, et meie nišikaubal oleks võimalus jõuda ka TTÜ-välise rahvani.


Uudistooted

Raamatu nimi:Arvutusmeetodid
Autor:Jaan Janno
Lühikirjeldus:Õpikus käsitletakse arvutusmeetodeid võrrandite, võrrandisüsteemide ja ekstreemumülesannete lahendamiseks, funktsioonide lähendamiseks, tuletiste ja integraalide arvutamiseks ning diferentsiaalvõrranditele püstitatud ülesannete lahendamiseks.
Hind:25,10 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:AVR mikrokontrollerid ja praktiline robootika
Autor:Raivo Sell, Mikk Leini, Rain Ellermaa
Lühikirjeldus:Raamat on mõeldud abivahendiks nii koolidele kui ka teistele hobirobootikaga tegelejatele, rõhudes just praktilisele küljele. Raamatu näidete baasiks ATxmega128 mikrokontroller koos Robootika Kodulabori riistvara moodulite ja tarkvarateegiga. Lisaks praktilistele näidetele sisaldab raamat AVR mikrokontrolleri arhitektuuri ülevaadet ja tüüpiliste perifeeriaseadmete lühiteooriat ja C keele ülevaadet.
Hind:13 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Biokeemia
Autor:John L. Tymoczko, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer
Alampealkiri:Lühikursus
Lühikirjeldus:Kõrgkooliõpik sisaldab kontsentreeritud biokeemia üldkursuse materjali, mis sobib nii bioloogia, arstiteaduse, keemia, keskkonnateaduste jt loodus- või reaalainete eriala tudengitele.
Hind:68,95 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Energiasalvestid ja -salvestustehnoloogiad
Autor:Argo Rosin, Siim Link, Hardi Hõimoja, Imre Drovtar
Lühikirjeldus:Raamat on mõeldud sissejuhatava raamatuna energia salvestamise alal, mis annab teemast huvitatule esmase ülevaate. Käsitletakse kahte suurt energiasalvestamise viisi - elektri ja soojuse salvestamist.
Hind:19,60 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Inimkeha põhilised biomolekulid. Inimorganismi metabolism.
Autor:Mihkel Zilmer Aune Rehema, Ursel Soomets, Kersti Zilmer
Lühikirjeldus:Käesolev raamat on autorite eelmiste meditsiinilise biokeemia õpikute edasiarendus. Teda iseloomustavad selgelt kliiniline orientatsioon ja analüüsiinfo inimorganismi-põhisus, st on välditud in vitro faktide ja loomkatsete tulemuste suvaline inkorporeerimine (kahjuks üsnagi levinud!) inimorganismi metabolismi ja funktsioneerimise käsitlusse.
Hind:38 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Insenerigraafika
Autor:Jaak Särak
Lühikirjeldus:Õppematerjalis antakse lühike ülevaade insenerigraafika ja tehnilise joonestamise teoreetilistest alustest ning antakse juhendid jooniste ja skeemide valmistamise praktiliste oskuste omandamiseks.
Hind:5,60 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Inseneripedagoogika
Autor:Tiia Rüütmann
Alampealkiri:STEM valdkonna õppeainete mõjus õpetamine ja õppimine
Lühikirjeldus:Käsiraamat koosneb kahest osast. Esimene käsitleb inseneripedagoogika ja STEM didaktika põhialuseid ning teine laboratoorse õppetöö didaktikat ja STEM valdkonna õpetamise metoodikat.
Hind:37,60 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Jäätmekäitlus ja pinnase tervendamine
Autor:Mait Kriipsalu, Aleksander Maastik, Jaak Truu
Lühikirjeldus:Õpikus antakse ülevaade sellest, kuidas jäätmeid tänapäeval käideldakse ja taaskasutatakse, ning käsitletakse nii looduslähedasi kui ka tehnilisi lahendusi reostunud pinnase tervendamiseks.
Hind:31,30 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Kinnisvara hindamine
Autor:American Appraisal Institute
Lühikirjeldus:Raamatus kirjeldatakse detailselt kõiki kinnisvara hindamise tahkusid alates andmete kogumisest ja erinevatest hindamise meetodite rakendamisest ning lõpetades hindamise aruande vormistamisega.
Hind:65,40 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Mehaanikainseneri käsiraamat
Autor:U. Fischer, R. Gomeringer, M. Heinzler, R. Kilgus, F. Näher, S. Oesterle, H. Paetzold, A. Stephan
Lühikirjeldus:Väljaanne on tõlge Saksamaal korduvalt trükitud käsiraamatu uusimast versioonist, mille eestindasid Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ja eriteadlased.
Hind:37,60 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Mehhatroonika ja robootika õpisituatsioonid
Autor:Raivo Sell
Lühikirjeldus:Raamatusse on koondatud mitmesugused õpisituatsioonidena üles ehitatud mehhatroonika ja robootika projektid. Õpisituatsioon on uudne käsitlusviis, mille eesmärk on iseseisva õppimise toetamine ja terviklik lähenemine probleemile. Teadmisi ja oskusi pakutakse praktilise tegevuse ja tulemusi taotleva õppimise kaudu, mitte üksnes deklaratiivse esitlusena.
Hind:17,50 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Määrdeainete lühikursus
Autor:Mihkel Naams
Lühikirjeldus:Tallinna Tehnikakõrgkooli õpik
Hind:13,40 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Sissejuhatus digitaaltehnikasse
Autor:Madis Lehtla
Lühikirjeldus:Õpikus käsitletava materjaliga püütakse täiendada tudengite ja inseneride elektri- ja elektroonikaalaseid baasteadmisi.
Hind:13,10 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Soojustehnika mõõtevahendid
Autor:Karl Ingermann
Lühikirjeldus:Õpikus käsitletakse materjali, mis on seotud rõhu, voolava keskkonna voo ja vedelike nivoo mõõtmise ning gaasianalüüsiga. Suurt tähelepanu on pööratud elektrilistele anduritele, mis sobivad automaatseireks ja protsesside automaatreguleerimiseks.
Hind:25,10 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Tugevusõpetus
Autor:Aleksander Klauson, Jaan Metsaveer, Priit Põdra, Uusi Raukas
Lühikirjeldus:Tugevusõpetusel põhinevad paljude tehnikavaldkondade inseneriarvutused. Raamat on koostatud ehitus- ja mehaanikaerialade üliõpilastele, kuid seda võivad kasutada ka tugevusprobleemidega tegelevad praktikud.
Hind:43,85 EUR

Vaata lähemalt

Raamatu nimi:Veevärk
Autor:Jaan Karu
Lühikirjeldus:Trükises käsitletakse joogivee ja muu tarbevee ettevalmistamist looduslikust veest (vee puhastamine, töötlemine, käitlemine).
Hind:18,80 EUR

Vaata lähemalt